Schooltijden

Schooltijden

Vanaf schooljaar 2021-2022 draaien wij een Continurooster.
Onze schooltijden zijn voor alle leerlingen als volgt:

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
8.30 - 14.30 uur

Woensdag:
08.30-12.30 uur

De kinderen eten samen met de leerkracht in de klas en gaan daarna naar buiten (of andersom), waar leerkrachten buiten lopen.

Voor opvang voor en na schooltijd en in de vakanties kunt u terecht bij Humankind. Deze buitenschoolse opvang is gevestigd op locatie Meidoornstraat en Anjelierstraat.