De medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR)

De  MR is opgericht op basis van de "Wet Medezeggenschap Onderwijs". De MR vertegenwoordigt het personeel en de ouders. Zij heeft als taak om de directie gevraagd en ongevraagd te adviseren en om directievoornemens te beoordelen, steeds vanuit de belangen van het personeel en van de ouders en hun kinderen.
 
Een reglement regelt de taken en bevoegdheden van de MR. Soms heeft de directie advies nodig van de MR en soms instemming, afhankelijk van het onderwerp. De onderwerpen waarover advies of instemming moet worden verleend, zijn vastgelegd in het reglement. De bevoegdheden van ouders en leerkrachten in de MR zijn hierin soms verschillend.
De MR publiceert haar notulen op de site. Alle ouders mogen MR-vergaderingen als toehoorder bijwonen omdat ze openbaar zijn.  U kunt ons bereiken via mr.odaschool@meerderweert.nl 

De MR bestaat uit acht personen;  vier leerkrachten en vier ouders:

Ouders:
Eveline Houcke
Noortje Hoogeveen-Moonen
Judith Caris-Wolters
Sten JanssenLeerkrachten:
Sonja Abbas
John Bogie
Susan Kanters
Petra Verstappen


 
Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn:
begroting, formatieplan, schoolgids, schoolontwikkeling, vakantierooster.