De Oudervereniging - 'Samen Sterk Voor Onze Kinderen!'
Missie  & Visie De oudervereniging is er voor ónze kinderen. Samen met de ouders/verzorgers en het team van de Odaschool zorgen we ervoor dat onze kinderen veel plezier hebben. Onze missie is dan ook: "Samen sterk voor onze kinderen!"   Taken en gezamenlijk doel Onze belangrijkste taak is om samen met ouders/verzorgers en docenten gezellige activiteiten en feestelijke momenten te organiseren voor onze kinderen (o.a. Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Laatste schooldag). We hebben samen met Ouderraad OBS de Uitkijktoren de verantwoording om met elkaar van elke viering een leuk feest te maken en een lach op de gezichten van onze kinderen te toveren. Want daar doen we het voor. Het samen organiseren van activiteiten geeft veel voldoening als je tijdens de activiteit de enthousiaste reacties en lachende gezichtjes van onze kinderen ziet. Je bent nog meer betrokken bij de basisschooltijd van jouw kind. Dit is niet alleen leuk voor jezelf, maar zeker ook voor jouw kind. Per activiteit wordt een werkgroep opgericht waarin alle ouders/verzorgers welkom zijn om te helpen bij de viering. Daarnaast kun je je ook opgeven als klassenouder in de klas van jouw kind of als bestuurslid van de oudervereniging.   Ouderbetrokkenheid Als ouder/verzorger ben je met een kind op de Odaschool automatisch lid van de oudervereniging. Alle ouders/verzorgers hebben jaarlijks opnieuw de mogelijkheid om zich in te zetten voor onze kinderen op school zonder er al te veel tijd mee kwijt te zijn.   Bijdrage Om al deze activiteiten te bekostigen wordt een ouderbijdrage gevraagd. Het afgelopen schooljaar was het bedrag €30,00. De hoogte van de bijdrage wordt voorgesteld op de jaarvergadering aan het begin van het schooljaar. Om het jaar wordt een extra bijdrage gevraagd voor het schoolreisje. De ouders van de leerlingen van groep 8 dragen tevens jaarlijks bij voor de schoolverlatersdagen.   Bestuur Het bestuur van de oudervereniging zorgt ervoor dat de missie en visie zoals hierboven beschreven uitgevoerd en uitgedragen wordt. Daarnaast zijn de bestuursleden aanspreekpunt voor school en fungeren ze als klankbord voor de ouders.  Samen met alle klassenouders, werkgroepleden en leerkrachten zorgen zij ervoor dat de activiteiten voor onze kinderen onvergetelijk worden. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een aantal algemene leden. Zij komen 7 x per jaar bijeen. Daarnaast is elk bestuurslid kartrekker van een van de werkgroepen. Ze zijn daarmee verantwoordelijk voor de activiteit evenals het beheer van het budget dat wordt vrijgesteld daarvoor.
Namen van het huidige OV bestuur: Sharon Knapen (voorzitter) Janneke Grandiek-Penders (vice-voorzitter) Sandra Peters (penningmeester) Anneloes Timmermans Hilde van Spaendonk
Het is altijd mogelijk een bestuurslid aan te spreken of een e-mail sturen naar oudervereniging.odaschool@meerderweert.nl