Leerlingenraad 2022-2023

Ook dit jaar hebben we weer een leerlingenraad samengesteld met leerlingen van beide scholen.

Wat is een leerlingenraad ?
De leerlingenraad bestaat uit 9 leerlingen die alle kinderen van de school vertegenwoordigen. De leerlingen uit de raad, afkomstig uit de groepen, 6,/7 en 7/8, zijn democratisch gekozen door hun medeleerlingen. Elke stamgroep wordt vertegenwoordigd door 1 of 2 kinderen. De leerlingenraad bespreekt samen met Nienke en Gertie allerlei zaken die kinderen belangrijk vinden. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:
  • Vergroten van leerlingbetrokkenheid
    Een leerlingenraad vergroot leerlingbetrokkenheid. Als leerlingen zich betrokken voelen bij het reilen en zeilen in de groep en op school voelen ze zich daar ook verantwoordelijker voor
  • Denken vanuit het algemeen belang
    Leerlingen leren ook dat de vertegenwoordigers in de leerlingenraad daar niet zijn om hun eigen belangen te behartigen. Zo leren ze te om te denken vanuit de belangen van álle leerlingen.
  • Ontwikkeling communicatieve vaardigheden
    Communicatieve vaardigheden zijn binnen een leerlingenraad enorm belangrijk. Als er goed naar je wordt geluisterd, wordt er ook sneller actie ondernomen. Binnen een leerlingenraad leren leerlingen om effectief te overleggen.
Door samen te werken in de leerlingenraad leren de leerlingen rekening te houden met elkaar. Problemen en ideeën helder communiceren, kritisch hierover na te denken en creatieve oplossingen te bedenken.

Wat doet een leerlingenraad?
Een leerlingenraad kan meedenken over allerlei zaken en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen. Deze kunnen betrekking hebben op het gebruik en inrichting van het schoolgebouw of de speelplaats, maar ook op schoolse activiteiten en vieringen. Er is in de afgelopen schooljaren een nauwe samenwerking ontstaan tussen leerlingenraad en oudervereniging. Bij ieder overleg is een OV-lid aanwezig. Input van de leerlingenraad wordt écht op prijs gesteld en maakt het verschil. Ook dit schooljaar zal vanuit de OV een ouder aansluiten.

Wie zitten er in schooljaar 2022-2023 in de leerlingenraad?
 
GROEP NAAM
6A  Sanne
6B  Ties
7-8A  Nikki
7-8B  Asya-Su
7-8C  Emma
6/7  Kane & Janne
8  Stan & Evi