Leerlingenraad 2018 – 2019    

Nieuwe leerlingenraad bekend

Wat is een leerlingenraad ?
In de leerlingenraad zitten kinderen uit groep 5 t/m 8 die gekozen zijn door hun eigen groepsgenoten. Elke groep wordt vertegenwoordigd door één kind. De leerlingenraad bespreekt samen met meester Ralf allerlei zaken die kinderen belangrijk vinden. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:
• de kinderen een volwaardige inbreng geven in het schoolgebeuren
• hen inspraak geven
• kinderen democratie laten ervaren
• kinderen laten meedenken over wat haalbaar en realistisch is
• hen meer betrokken laten voelen bij het reilen en zeilen van de school

Wat doet de leerlingenraad ?
Een leerlingenraad kan meedenken over allerlei zaken en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen. Deze kunnen betrekking hebben op het gebruik en inrichting van het schoolgebouw of de speelplaats, maar ook op schoolse activiteiten en vieringen.
Kinderen uit de leerlingenraad moeten de informatie en ideeën uit de groep goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een vergadering. En andersom ook wat besproken is in een vergadering weer in de eigen groep vertellen. Durven spreken in een groep is belangrijk. Diverse aspecten uit onze visie komen hierin tot uitdrukking.