Leerlingenraad 2020-2021

Leerlingenraad Odaschool 2020-2021                                     

Visie
Door samen te werken in de leerlingenraad leren onze kinderen rekening te houden met elkaar. Problemen en ideeën helder communiceren, kritisch hierover nadenken en creativiteit zijn belangrijke visie-aspecten die in de leerlingenraad tot uitdrukking komen. We willen kinderen voorbereiden op de maatschappij van de toekomst, waarin burgerschap en sociale en culturele vaardigheden een belangrijke plaats innemen. De leerlingenraad helpt inspraak van onze kinderen te vergroten; het kind centraal.

Wat is een leerlingenraad ?
In de leerlingenraad zitten kinderen uit groep 5 t/m 8 die gekozen zijn door hun eigen groepsgenoten. Elke stamgroep wordt vertegenwoordigd door één kind. De leerlingenraad bespreekt samen met meester Ralf allerlei zaken die kinderen belangrijk vinden. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:
  • de kinderen een volwaardige inbreng geven in het schoolgebeuren
  • hen inspraak geven
  • kinderen democratie laten ervaren
  • kinderen laten meedenken over wat haalbaar en realistisch is
  • hen meer betrokken laten voelen bij het reilen en zeilen van de school 
Wat doet een leerlingenraad?
Een leerlingenraad kan meedenken over allerlei zaken en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen. Deze kunnen betrekking hebben op het gebruik en inrichting van het schoolgebouw of de speelplaats, maar ook op schoolse activiteiten en vieringen. Er is in de afgelopen schooljaren een nauwe samenwerking ontstaan tussen leerlingenraad en oudervereniging. Bij ieder overleg een OV-lid aanwezig. Input van de leerlingenraad werd écht op prijs gesteld en maakte het verschil. Ook dit schooljaar zal vanuit de OV een ouder aansluiten.

Vaardigheden
Kinderen uit de leerlingenraad moeten de informatie en ideeën uit de groep goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een vergadering. En andersom ook wat besproken is in een vergadering weer in de eigen groep vertellen. Durven spreken in een groep is belangrijk.
 
Wie zitten er in schooljaar 2020-2021 in de leerlingenraad?
GROEP NAAM
5  
6A  
6B  
7-8A  
7-8B  
7-8C  
7-8D