De kinderen uit cluster 1-2 gymmen in de speelzaal op de locatie Anjelierstraat. Bewegingslessen worden verzorgd door de groepsleerkracht(en).

Kinderen uit cluster 3 t/m 8 gymmen wekelijks in sporthal Boshoven. Busvervoer van en naar de sporthal wordt verzorgd door Kupers. De gymlessen worden gegeven door onze vakleerkrachten gym: Miriam Seerden en Jenny Smeets in samenwerking met groepsleerkrachten en stagiaires. Er vinden regelmatig sportclinics plaats.

Gymrooster cluster 3 t/m 8

Maandagochtend:    groep 4
                                             groepen 3
Maandagmiddag:      groep 7-8a en 7-8c

Woensdag:                    groep 5a en 6b
                                             groep 7-8b en 7-8d

Donderdagmiddag:  groep 5b en 6a

De Odaschool neemt met groep 3 t/m 7 deel aan het Swim to Play-programma bij de IJzeren Man.

Wij onderhouden nauwe banden met (sport)verenigingen in wijk en omgeving en zijn trots op het behalen van het vignet Gezonde School op het gebied van bewegen en sport.